AKBASLAR KÖYÜ WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ
  Ana Sayfa
 
    DURSUNBEY MANŞET HABERLERİ  
AKBAŞLAR KÖYÜ BİLGİLERİ

  

  AKBAŞLAR KÖYÜ

  Tarihi 
Köy 450 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Kurucusu Osmanlı akıncı beylerinden Akbaşoğlu Mehmet Bey olduğu söylenmektedir. Köyümüzün şimdiki yerinin üçüncü yerleşim yeri olduğu, birinci yeri köyün batısında, Sarıyol deresinin doğusunda Meydanlar mezarlığı denilen yer, halen kalıntıları mevcuttur. Ve bir kilometre doğusunda, eski köy tabiriyle anılan yerde bir sürü yıkıntılar mevcuttur. Yine köyün kuzeybatısında 2,5 km uzaklığında Hasanlar köyü civarındada bir köy olduğu ve halen bizim köylüler o semte Hasanlar Köyü mevkii derler. Köy kırsal bir araziye sahiptir. Daha öncesinde köy hudutları içinde tam doğusunda ispalar mevkiinde bir mezra yerleşim yapmışlar, daha sonra oradan dağılmışlar bir kısmı Akbaşlara gelmiş, bir kısmı da Çamköy’e gitmişlerdir. Birde köyün güneydoğusunda Karaağaç mevkiinde büyük bir mezrası daha vardır ve orada büyük bir mezarlığın başında bir yerleşim yeri vardır. Bu yerler hala mevcut olup, hangi tarihte kurulduğu belli değildir. Akbaşlar Köyünün Balya Akbaşlar Köyü ve Çanakkale Akbaşlar Köyü bağlantılarının olduğunu, daha sonra bu kolun Aydın taraflarına gittiğini, Osman Gazinin akıncı beyi olan Akbaş oğlu Mehmet beyi görevlendirmiştir. Köyün kuruluş tarihi Osmanlıların kuruluşundan sonra 1340-1550 yıllarına rastlamaktadır.
  
  Coğrafi Konumu 
Kuzeyde Asartepe, güneyde Tuztepe, doğuda Küçük Asar tepesi, batıda Çerçin tepesi bulunur. Köy bu tepelerin arasında yama ve çukur bir alandır. Doğu ve kuzey tarafları ormanlık olup, Kuzeybatı tarafı açık arazidir. 

  İklimi    
Köyün iklimi, Marmara Ilıman iklimi etki alanı içerisindedir

  Nüfus    
450 haneli köyde 2007 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 563 kişi yaşamaktadır

  Mahalle ve Mezra Sayısı 
En eski bilinen mahalleler Aynaşalar, Gökçeler, Yakarki mahalle ve aşağıki mahalleleri olduğu bilinmektedir. Günümüzde ise bu mahalle isimleri Sokak, Kepekçi, Karakabaağaç ve Yeni Mahalle mahalleleri vardır.

  Ulaşımı   
İlçeye 18 km uzaklıktadır. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalttır.

  İçme Suyu   
Köyün içme suyu şebekesi vardır. 

  Kanalizasyon   
Mevcuttur.olmayan yeni mahallenin kanalizasyonuda bitirilmektedir.

  Ekonomisi ve Tarımı 
Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

  Eğitim 
Köyde 8 derslikli İlköğretim Okulu mevcut olup, 13 Öğretmen ve 82 öğrenci ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. 

  Sağlık    
Herhangi bir sağlık kuruluşu yoktur

  Köy Konağı   
Var

  Köy Camisi   
Var

  Kültür-Turizm 
Gölet projesi DSİ çalışmalarının hızlandırılıp, ihaleye çıkartılmasıyla verilen teşvik-i mesai sayesinde bitirilmiş ve sulamaya başlanır şekle getirilmiştir. Ayrıca gölete balık atılarak doğaya katkı da düşünülmüştür.

  Sosyal Yaşantısı 
Köyde iki adet kahvehane ve iki adet  bakkal dükkânı mevcut olup, diğer sosyal tesis olmadığından halk ihtiyaçlarını ilçe merkezinden
gidermektedir.

 Yatırımlar/İhtiyaçları 
Kanalizasyon ve fosseptik, sondaj, okul bahçe duvarına ihtiyaç vardır
 

 

 
  Bugün 65235 ziyaretçikişi burdaydı!